SIAC servis + výměna baterie

 

SIAC obsahuje baterii, která umožňuje bezkontaktní děrování. Baterie má omezenou životnost. Doporučujeme zaslat zařízení SIAC k výměně baterie po třech letech od data výroby zařízení SIAC nebo od data poslední výměny baterie.

Zadáním čísla SIAC níže zjistíte nejbližší doporučené datum výměny baterie:


Ke kontrole napětí baterie lze použít testovací stanice SIAC na závodech. Pokud indikují varování nebo poruchu před uplynutím tří let, zašlete neprodleně baterii SIAC k výměně.
I se selhanou baterií funguje SIAC nadále pro přímé ražení.
Výměnu baterií SIAC provádí společnost SPORTident a řada servisních míst provozovaných blízkými partnery společnosti SPORTident. Vyberte si servisní místo, kde se zaregistrujete a odešlete baterii SIAC k výměně:
 
SPORTident Arnstadt (Německo & Mezinárodní)
Baltské státy
Česká Republika
SPORTIDENT Francie (Francie, Belgie, Lucembursko)
Rusko/Moskva
Rusko/Tomsk
Severní Amerika
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie a Irsko